En entita

Entita är en fågelmålning av ArtMagenta
Entita
Entita (Parus palustris). I Sverige var entitan upptagen som missgynnad på 2005 års rödlista. I 2010 års rödlista anges den inte längre som hotad.


TAGGAR: Fågelmålning av entita, fågelteckning av entita, fågelsketch av entita, fågelillustration av entita, fågelkonst av entita.