Lapplands landskapsfågel

Blåhake en fågelmålning av Artmagenta
Blåhake
Blåhaken (Luscinia svecica) har i Norden en vid utbredning: från Lappland och norra Finland, längs fjällen söderut till Dovre i Norge och Jämtland i Sverige. Merparten av världspopulationen är flyttfåglar som om hösten flyttar till sina vinterkvarter, företrädesvis i ett område som sträcker sig från nordvästra Afrika.
Blåhaken är Lapplands landskapsfågel


TAGGAR: Fågelmålning av blåhake, fågelteckning av blåhake, fågelsketch av blåhake, fågelillustration av blåhake, fågelkonst av blåhake.