Jämtlands landskapsfågel

En fågelmålning av en hökuggla från Artmagentas svenska galleri om fåglar
Hökuggla
Hökugglan (Surnia ulula)uppträder normalt i barrskog och gärna i kanten mot öppnare vegetation. Hökugglan är Jämtlands landskapsfågel.TAGGAR: Fågelmålning av Hökuggla, fågelteckning av Hökuggla, fågelsketch av Hökuggla, fågelillustration av Hökuggla, fågelkonst av Hökuggla.