En dvärgsparv

En fågelmålning av en dvärgsparv från Artmagentas svenska galleri om fåglar
Dvärgsparv

Dvärgsparv är en fågelmålning av  Artmagenta.
Dvärgsparv
Dvärgsparv (Emberiza pusilla) häckar på tajgan i nordöstligaste Europa och norra Asien, från norra Skandinavien och österut. I Sverige utgör den en randpopulation.

TAGGAR: Fågelmålning av dvärgsparv, fågelteckning av dvärgsparv, fågelsketch av dvärgsparv, fågelillustration av dvärgsparv, fågelkonst av dvärgsparv.