En gråtrut

En fågelmålning av en gråtrut från Artmagentas svenska galleri om fåglar
Gråtrut
Gråtrut (Larus argentatus) häckar allmänt runt Sveriges kuster, vid sjöar och vattendrag, och övervintrar ofta i mellersta och södra Sverige. Den syns även till i södra Lappland, Västerbotten och Nordsjön.


TAGGAR: Fågelmålning av gråtrut, fågelteckning av gråtrut, fågelsketch av gråtrut, fågelillustration av gråtrut, fågelkonst av gråtrut.