En skäggdopping

Skäggdopping (Podiceps cristatus) häckar idag ganska allmänt i sjöar från norra Uppland och söderut. Den häckar också i vikar längs med hela Östersjökusten, ända upp till Bottenviken, vilket är skäggdoppingens absolut nordligaste häckningsområde i hela världen.

Skäggdopping

TAGGAR: Fågelmålning av skäggdopping, fågelteckning av skäggdopping, fågelsketch av skäggdopping, fågelillustration av skäggdopping, fågelkonst av skäggdopping.