En sothöna

Sothöna är en fågelmålning av ArtMagenta
Sothöna
Sothönan (Fulica atra) är vanlig vid vattendrag i de södra och mellersta delarna av Sverige. Enstaka exemplar har också påträffats häckande i Norrland. Merparten av svenska populationen är flyttfåglar, men drar sig då ofta bara undan isen och övervintrar längre söderut i hamnar, medan andra flyttar till Västeuropa.


TAGGAR: Fågelmålning av sothöna, fågelteckning av sothöna, fågelsketch av sothöna, fågelillustration av sothöna, fågelkonst av sothöna.