Ölands landskapsfågel

En fågelmålning av en näktergal från Artmagentas svenska galleri om fåglar
Näktergal
Näktergal (Luscinia luscinia). I Norden förekommer näktergalen i Oslo-området, södra Sverige upp till Mälardalen och utmed Östersjökusten till södra Västerbotten, och lika långt norrut i Finland.
Näktergalen är Ölands landskapsfågel.

TAGGAR: Fågelmålning av Näktergal, fågelteckning av Näktergal, fågelsketch av Näktergal, fågelillustration av Näktergal, fågelkonst av Näktergal.