Ångermanlands landskapsfågel

En fågelmålning av en gråspett från Artmagentas svenska galleri om fåglar
Gråspett
Gråspetten (Picus canus) har sin utbredning i Europa och Asien och den är en stannfågel i hela sitt utbredningsområde. Dess huvudsakliga utbredningsområde i Sverige är Mellansverige och södra- och mellersta Norrland.
Gråspetten är Ångermanlands landskapsfågel.

TAGGAR: Fågelmålning av gråspett, fågelteckning av gråspett, fågelsketch av gråspett, fågelillustration av gråspett, fågelkonst av gråspett.