Blåkråkan

En  fågelmålning av en Blåkråka från Artmagentas svenska galleri om fåglar
Blåkråka
Blåkråkan (Coracias garrulus) har tidigare varit en häckfågel i Sverige. Efter 1967 har det inte observerats någon häckning i landet. Men fortfarande observeras enstaka individer i landet varje år.


TAGGAR: Fågelmålning av Blåkråka, fågelteckning av Blåkråka, fågelsketch av Blåkråka, fågelillustration av Blåkråka, fågelkonst av Blåkråka.