En rödbena

En fågelmålning av en Rödbena från Artmagentas svenska galleri om fåglar.
Rödbena
Rödbenan (Tringa totanus) förekommer i södra Sverige och upp längs med väst- och östkusten upp till Stockholmstrakten, vid den nordligare halvan av norrlandskusten och i fjällen. Rödbenan finns även på sydsvenska höglandet och sporadiskt i Norrlands inland.TAGGAR: Fågelmålning av Rödbena, fågelteckning av Rödbena, fågelsketch av Rödbena, fågelillustration av Rödbena, fågelkonst av Rödbena.