En kustsnäppa

En fågelmålning av en kustsnäppa från Artmagentas svenska galleri om fåglar
Red Knot
Kustsnäppa (Calidris canutus). I Sverige befinner den sig på vår- och höstflyttningen, men det är främst på hösten som den observerasTAGGAR: Fågelmålning av Kustsnäppa, fågelteckning av Kustsnäppa, fågelsketch av Kustsnäppa, fågelillustration av Kustsnäppa, fågelkonst av Kustsnäppa.