En lärkfalk

En fågelmålning av en lärkfalk från Artmagentas svenska galleri om fåglar
Lärkfalk
Lärkfalken (Falco subbuteo) är ovanlig i Sverige men förekommer som häckfågel över hela landet utom på västkusten och i det inre av Norrland. Det svenska beståndet flyttar vintertid till Afrika.TAGGAR: Fågelmålning av Lärkfalk, fågelteckning av Lärkfalk, fågelsketch av Lärkfalk, fågelillustration av Lärkfalk, fågelkonst av Lärkfalk.