En ormvråk

En  fågelmålning av en ormvråk  från Artmagentas svenska galleri om fåglar.
Ormvråk
Ormvråken (Buteo buteo) är Sveriges vanligaste rovfågel och häckar i stora delar av den trädklädda delen av Sverige och saknas i fjällen.


TAGGAR: Fågelmålning av ormvråk, fågelteckning av ormvråk, fågelsketch av ormvråk, fågelillustration av ormvråk, fågelkonst av ormvråk.