En trädkrypare

En  fågelmålning av en Trädkrypare  från Artmagentas svenska galleri om fåglar.
Trädkrypare
Trädkrypare (Certhia familiaris). Då den liknar hackspettarna har den kallats för "hackspittunge". "Trädrännare" har både trädkrypare och nötväcka kallats i Närke. I Västergötland har den kallats "trädlus" och i Dalarna och på andra håll för "eklus", "furuknatt", "furulus" och "lavlus". Den har även kallats "krypare" och "bomkrypare"


TAGGAR: Fågelmålning av Trädkrypare, fågelteckning av Trädkrypare, fågelsketch av Trädkrypare, fågelillustration av Trädkrypare, fågelkonst av Trädkrypare.