En steglits

Steglits en fågel-målning av Artmagenta
Steglits
Steglits (Carduelis carduelis) förekommer i Sverige framför allt i de södra och mellersta delarna. En del av det svenska beståndet flyttar i oktober-november till Väst- och Sydeuropa och återkommer i mars–april, medan andra övervintrar.


TAGGAR: Fågelmålning av Steglits, fågelteckning av Steglits, fågelsketch av Steglits, fågelillustration av Steglits, fågelkonst av Steglits.