En bivråk

En fågelmålning av en bivråk från Artmagentas svenska galleri om fåglar
Bivråk
Bivråk (Pernis apivorus) är en långflyttare som häckar i stora delar av Europa och delar av Asien och som övervintrar i tropiska Afrika. Under flytten kan den uppträda i stora flockar.
Den första söndagen varje September anordnas Bivråkens dag i Falsterbo.


TAGGAR: Fågelmålning av Bivråk, fågelteckning av Bivråk, fågelsketch av Bivråk, fågelillustration av Bivråk, fågelkonst av Bivråk.