En bofink

En fågelmålning av enbofink  från Artmagentas svenska galleri om fåglar
Bofink
Bofink (Fringilla coelebs) är mycket vanlig i Europa och den talrikaste finken i Västeuropa. Tillsammans med lövsångaren är bofinken Sveriges vanligaste fågelart. Antalet par i Sverige uppskattas till cirka 10 miljoner.


TAGGAR: Fågelmålning av bofink, fågelteckning av bofink, fågelsketch av bofink, fågelillustration av bofink, fågelkonst av bofink.