En berglärka

En fågelmålning av en berglärka från Artmagentas svenska galleri om fåglar
Berglärka
Berglärkan (Eremophila alpestris) häckar idag i fjällkedjan i Lappland och Jämtland men ibland även i Härjedalen. Den har observerats i alla Sveriges landskap, främst utefter kusterna, och ett mindre antal övervintrar på strandängar eller vid större sjöar främst utefter västkusten.


TAGGAR: Fågelmålning av berglärka, fågelteckning av berglärka, fågelsketch av berglärka, fågelillustration av berglärka, fågelkonst av berglärka.