En dubbelbeckasin

En fågelmålning av en dubbelbeckasin från Artmagentas svenska galleri om fåglar
Dubbelbeckasin
Dubbelbeckasin (Gallinago media). Från att ha varit en allmän häckfågel i Skandinavien och Sverige, med bland annat stora mängder individer på spelplatser i Uppland i mitten av 1800-talet, häckar dubbelbeckasinen nu enbart i fjällkedjan, och ingenstans i Skandinavien är den vanlig. Den finns främst i Lappland, Jämtland, Tröndelag och Härjedalen.


TAGGAR: Fågelmålning av dubbelbeckasin, fågelteckning av dubbelbeckasin, fågelsketch av dubbelbeckasin, fågelillustration av dubbelbeckasin, fågelkonst av dubbelbeckasin.