En brednäbbad simsnäppa

En fågelmålning av en brednäbbad simsnäppa från Artmagentas svenska galleri om fåglar
Brednäbbad simsnäppa
Brednäbbad simsnäppa (Phalaropus fulicarius eller fulicaria) häckar i arktiska områden i norra Europa, Asien och Nordamerika. Den är flyttfågel och, ovanligt nog för en vadarfågel. I Sverige har den observerats vid olika tillfällen under årets alla månader och då mest vid kusterna i Skåne, Bohuslän, Halland, Gotland och Öland.


TAGGAR: Fågelmålning av brednäbbad simsnäppa, fågelteckning av brednäbbad simsnäppa, fågelsketch av brednäbbad simsnäppa, fågelillustration av brednäbbad simsnäppa, fågelkonst av brednäbbad simsnäppa.