En skräntärna

En fågelmålning av en skräntärna från Artmagentas svenska galleri om fåglar
Skräntärna
Skräntärna (Hydroprogne caspia, tidigare Sterna caspia). Arten har ett stort utbredningsområde över stora delar av världen och häckar på samtliga kontinenter förutom Sydamerika och Antarktis. I Europa häckar den lokalt kring Östersjöområdet, vid Svarta havet och vid Kaspiska havet. Skräntärnan häckar också i Kina och sporadiskt i olika saltsjöar i centrala Asien. Därefter sträcker sig utbredningen från Australien och Nya Zeeland till lokala populationer i Nordamerika och Afrika. I Nordamerika häckar arten i stora insjöar och vid havskuster, inklusive Stora sjöarna. Beståndet av skräntärna i Östersjön är gemensamt mellan Sverige, Finland och Estland, och ett utbyte av fåglar sker regelbundet.


TAGGAR: Fågelmålning av skräntärna, fågelteckning av skräntärna, fågelsketch av skräntärna, fågelillustration av skräntärna, fågelkonst av skräntärna.