En tretåig hackspett

En fågelmålning av en tretåig hackspett från Artmagentas svenska galleri om fåglar
Tretåig hackspett
Tretåig hackspett (Picoides tridactylus) häckar i hela det nordliga barrskogsbältet från nordöstra Polen, mellersta Skandinavien och Baltikum och österut till Kamtjatka, Sachalin och Hokkaido.


TAGGAR: Fågelmålning av tretåig hackspett, fågelteckning av tretåig hackspett, fågelsketch av tretåig hackspett, fågelillustration av tretåig hackspett, fågelkonst av tretåig hackspett.