En svartvit flugsnappare

En fågelmålning av en svartvit flugsnappare från Artmagentas svenska galleri om fåglar
Svartvit flugsnappare
Svartvit flugsnappare (Ficedula hypoleuca) är en flyttfågel som häckar i stora delar av Europa och i västra Asien där den förekommer mellan april och september. Vintertid flyttar den söder om Sahara till tropiska Afrika.


TAGGAR: Fågelmålning av svartvit flugsnappare, fågelteckning av svartvit flugsnappare, fågelsketch av svartvit flugsnappare, fågelillustration av svartvit flugsnappare, fågelkonst av svartvit flugsnappare.