Svart stork

En fågelmålning av en svart stork från Artmagentas svenska galleri om fåglar
Svart stork
Svart stork (Ciconia nigra). Fram till mitten av 1800-talet häckade den sparsamt i södra och mellersta Sverige när populationen minskade drastiskt. Man konstaterade några enstaka häckningar under 1940- och 1950-talet men sedan var den försvunnen fram till 1992 då man konstaterade två häckande par, ett i Skåne och ett i Västergötland. Artens häckningsstatus i Sverige är idag osäker.


TAGGAR: Fågelmålning av Svart stork, fågelteckning av Svart stork, fågelsketch av Svart stork, fågelillustration av Svart stork, fågelkonst av Svart stork.